Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Nysie

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Starostwa Powiatowego w Nysie